Arhiv - sociala

Ob izgubi službe ste do finančne pomoči upravičeni takoj.

Default avatar
Mogoče poznate koga, ki to doživlja, ali ste celo sami v položaju nočne more vsakega delavca v času krize. Nenadna izguba službe. Vam je potem poznana fraza na centru za socialno delo (CSD), da do denarne pomoči niste upravičeni, ker se gledajo dohodki zadnjih treh mesecev, ko ste plačo še imeli, in boste do denarja upravičeni šele takrat, ko vam bo povprečje trimesečja padlo pod državni cenzus denarne pomoči?

No, v takšnem primeru vam lažejo ali pa zakonov ne poznajo dobro. Citiram vam najprej 27. a člen zakona o socialnem varstvu (prvi odstavek): Kot lastni dohodek, ki je podlaga za določitev višine denarne socialne pomoči, se upoštevajo povprečni mesečni dohodki in prejemki, ugotovljeni za samsko osebo oziroma družino v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge. In zdaj takoj še 27. b člen istega zakona, kjer v prvem odstavku dobesedno piše takole:
Kadar na način iz prejšnjega člena ni mogoče ugotoviti lastnega dohodka, ki ga bo samska oseba oziroma družina dosegala v prihodnjem obdobju, ker je upravičenec ostal brez rednih periodičnih dohodkov, se periodični dohodki, ki jih je upravičenec nehal prejemati, pri ugotavljanju
lastnega dohodka ne upoštevajo. Hopla! S svojo kmečko pametjo lahko iz tega razberem, da vam, če izgubite službo, zadnjih periodičnih dohodkov, po domače plače, ne smejo upoštevati, ker je za prihodnje obdobje ni več mogoče napovedati. Saj ste vendar na cesti! Prenesite zakon
s svetovnega spleta in ga pokažite na CSD.

Me zanima odgovor. Prvi med prvimi, premier Borut, je v času stečaja Mure zagotovil denarno
pomoč za delavke tega pomurskega giganta takoj, zato so lahko strokovne delavke pisale odločbe krepko v neplačane nadure. Prek takšne akcije na očeh javnosti je bilo seveda vse možno, ne vem pa, zakaj to ne velja za nekega drugega Marka, ki je čez noč postal tehnološki višek v neki neznani firmi. Oblastniki so radi všečni ljudstvu, v žaru boja za popularnost in umiritev duhov obljubijo nemogoče. Isto je storil tudi minister Svetlik, saj mineva 56 dni od napovedi nadzora nad vsemi centri za socialno delo Slovenije in 83 dni do končnega poročila. Potrpežljivo čakamo.

Spoštovana Tina Kovač ali držijo te navedbe v današnji tiskani izdaji Žurnal24?
Avtor prispevka je Matic Munc.
Default avatar
Spoštovana Tina Kovač.

Minil je teden, pa še vedno niste odgovorili na vprašanje; Ali drži zgornja trditev Matica Munca v časopisu Žurnal24 dne 9.11.2010, da smo ob izgubi službe takoj upravičeni do finančne pomoči?
Default avatar
Bo treba še malo počakati (MDDSZ,...)
Lep pozdrav! Tina

* * * mislimo pozitivno, delajmo pozitivno, rešujmo težave pozitivno in živimo pozitivno naravnani * * *


****************************************************************************************************************************************************
Legenda:

DSP=denarna socialna pomoč, IDSP=izredna den. soc. pom., EBO=evidenca brezposelnih oseb, ZRSZ=zavod rs za zaposlovanje, ZUP=zakon o splošnem upravnem postopku, ZSV=zakon o socialnem varstvu, OD=otroški dodatek, SD=starševski dodatek, SN=starševsko nadomestilo, CSD=center za socialno delo, MDDZS=ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, MO=materialna ogroženost
*****************************************************************************************************************************************************
Default avatar
Takšna vprašanja postavite neposredno CSD-ju ali MDDSZ-ju in ne tukaj na MON. CSD oz. MDDSZ vam mora v skladu z določili Uredbe o upravnem poslovanju odgovoriti v 15 koledarskih dneh. Ne vem pa, kakšne pravice imamo, če nam organ v navedenem roku ne odgovori.
Default avatar
zakaj pa ne tukaj?
tudi ostali imamo pravico izvedeti..
Default avatar
Lahko tukaj vendar je UUP mislil/-a, da se obrnete na organ, ki je to zakuhal in ima tudi moč pri zakonskih osnovah.
Lep pozdrav! Tina

* * * mislimo pozitivno, delajmo pozitivno, rešujmo težave pozitivno in živimo pozitivno naravnani * * *


****************************************************************************************************************************************************
Legenda:

DSP=denarna socialna pomoč, IDSP=izredna den. soc. pom., EBO=evidenca brezposelnih oseb, ZRSZ=zavod rs za zaposlovanje, ZUP=zakon o splošnem upravnem postopku, ZSV=zakon o socialnem varstvu, OD=otroški dodatek, SD=starševski dodatek, SN=starševsko nadomestilo, CSD=center za socialno delo, MDDZS=ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, MO=materialna ogroženost
*****************************************************************************************************************************************************
Default avatar
Socialna služba RS je ena velika kriminalna združba!!!!Kako zaupati nekomu ,ki ti laže in te ima za norca???VAŠA SKRB ZA LJUDI JE OBŽALOVANJA VREDNA!!!
Default avatar
Satan, so še večje kriminalne združbe... za eno od največjih morda celo veste, ko se tako imenujete in je v vezi tudi z vami ..... ;)
Lep pozdrav! Tina

* * * mislimo pozitivno, delajmo pozitivno, rešujmo težave pozitivno in živimo pozitivno naravnani * * *


****************************************************************************************************************************************************
Legenda:

DSP=denarna socialna pomoč, IDSP=izredna den. soc. pom., EBO=evidenca brezposelnih oseb, ZRSZ=zavod rs za zaposlovanje, ZUP=zakon o splošnem upravnem postopku, ZSV=zakon o socialnem varstvu, OD=otroški dodatek, SD=starševski dodatek, SN=starševsko nadomestilo, CSD=center za socialno delo, MDDZS=ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, MO=materialna ogroženost
*****************************************************************************************************************************************************