Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

Občutljivost slovenske knjižne kulture.

Default avatar
Nočem zveneti kot neki 'edgelord', ampak me zanima kakšne so šanse, da bi kakšna založba sprejela črno komedijo, kjer je centralni lik precej moralno izprijen in dekadenten? Pač najbolj bi svojo stvar (ki jo trenutno še pišem) lahko primerjal z deli Breta Easton Ellisa.

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger