Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

študenti/študentje?

Default avatar
Prosim za razlago.

Kakšna je razlika med študenti/študentje ter podobnimi besedami? Npr. sosedi/sosedje ...

Najlepša hvala.
Default avatar
V resnici pomenske razlike ni. Tudi pravopis enakovredno dovoljuje obe možnosti.

Osebno čutim rahlo razliko (prej stilno kot vsebinsko) v tem, da bi -je uporabila, ko mislim splošno skupino (Študentje so priredili množične demonstracije.), -i pa, ko imam v mislih neke (konkretne) posameznike (Študenti, ki sem jih spoznala v Mariboru, so bili zelo prijazni.).

Prav tako bi uporabila -i, če bi pred tako besedo stal števnik trije (trije študenti, trije kmeti).

Paziti je treba, da nas tale -je ne zanese tudi tam, kjer ga ni (npr. agentje).

K.
Default avatar
Iskrena hvala za razlago, Kerstin.
Default avatar
Seveda je razlika! Zakaj pišete reči, na katere se ne spoznate?!

Študenti - Točno določeni študenti, npr to so naši trije študenti. V angleščini bi to bilo podobno besedici THE

Študentje - Nedoločeni študentje, ponavadi splošno vsi študentje, npr Vsi študentje v Sloveniji so pametni.

Torej če želiš uporabit oboje v enem stavku: Vsi študentje v Sloveniji so pametni, samo študenti v Lendavi ne.
Default avatar
Bedarija.
Default avatar
Pri besedi študentje/študenti ni razlike. Kopiram odlomek iz Slovenske slovnice:

Nekaj samostalnikov ima v im. mn. poleg končnice -i še končnico -je: kmet –
kmeti in kmetje, dalje navadno, tj. kmet-ov -om itd. Bolj običajna kot -i je končnica -je npr. pri naslednjih samostalnikih: bratje (stil. brati), dedje (in dedi), fantje (stil. fanti), gospodje (stil. gospódi), gostje (tudi gôsti), očetje (tudi očeti).
Gre tudi še golobje (poleg golobi), sosedje (in sosedi), škratje (poleg škrati), grofje
(poleg grofi), ne pa več Gotje, grobje, snopje ali celo Ljubljančanje ali Celjanje.
Oboje je že stilno zaznamovano.


Kaj več pa si lahko preberete na tej povezavi (dokument PDF).

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger