Kutak za biologiju

Odgovara: Kristina Latin, mag. educ. biol. chem.

kralježnjaci

Default avatar
Zašto je točno čovječja ribica blijeda? Kakva je to prilagodba? Da li na svijetlo ili temperaturu ako živi u mraku i u hladnim vodama?
Default avatar
Čovječja ribica je blijeda jer nema pigmenta u koži zbog života u vječnoj tami. Stvaranje pigmenta se može potaknuti izlaganjem suncu. Stoga možemo zaključiti da je to prilagodba na svijetlo.

Moderatorji

Kristina Latin , mag. educ. biol. chem.
Kristina Latin