Kutak za biologiju

Odgovara: Kristina Latin, mag. educ. biol. chem.

ATP

Default avatar
sto je ATP po kemijskoj gradji?mozete reci vise o tome?
Default avatar
sven ko je napisao/la:
ATP ili adenozin trifosfat je nukleotid. To je organski spoj koji se sastoji od šećera (deoksiriboze ili riboze) povezanog s dušičnom bazom (purinskom ili pirimidinskom) i fosfatnom skupinom.

ATP je konkretno građen od purinske baze adenina, šećera riboze (pentoza) i tri fosfatnih skupina. U tim se fosfatnim skupinama krije velika količina energije. ATP je stoga neophodan za živa bića jer je nositelj kemijske energije među stanicama, potrebne za sve procese u organizmu. Do oslobađanja energije dolazi hidrolizom ATP-a u adenozin difosfat i adenozin monofosfat.
Default avatar
a adenozin difosfat i adenozin monofosfat su isto nukleotidi?? da li je to ono s kraticama ADP I AMP'? koja je konkretno razlika njih s ATPom?
Default avatar
sven ko je napisao/la:
Tako je, svi su oni nukleotidi.
Skraćenice su: adenozin difosfat - ADP, adenozin monofosfat - AMP
Razlika je, kao što vam i sam naziv govori, u broju fosfatnih skupina. ATP ima tri fosfatne skupine, ADP dvije, a AMP samo jednu.

Moderatorji

Kristina Latin , mag. educ. biol. chem.
Kristina Latin