Kutak za biologiju

Odgovara: Kristina Latin, mag. educ. biol. chem.

enzimi

Default avatar
da li su enzimi anorganske ili organske tvari??
Default avatar
Enzimi su po kemijskom sastavu bjelančevine (proteini) pa su to organske molekule.

Moderatorji

Kristina Latin , mag. educ. biol. chem.
Kristina Latin