Kutak za biologiju

Odgovara: Kristina Latin, mag. educ. biol. chem.

organeli

Default avatar
trebam organel koji nema oko sebe membranu.koji bi to bio?
Default avatar
Draga Eva,

najpoznatiji organel bez stanične membrane je ribosom. Staničnu membranu nemaju i druge stanične strukture: kromosomi, jezgrica (nucleolus) u kojoj se sintetizira ribosomska RNA molekula (rRNA) i centrioli koji izgrađuju centrosom, bitan u procesu diobe stanica.

Moderatorji

Kristina Latin , mag. educ. biol. chem.
Kristina Latin