Kutak za biologiju

Odgovara: Kristina Latin, mag. educ. biol. chem.

fotosinteza

Default avatar
da li fotosintezu mogu provoditi sve stanice lista neke biljke koje primaju svjetlost?? pitanje je za maturu
Default avatar
Fotosintetizirati mogu sve stanice koje imaju kloroplaste. Najviše ih ima u mezofilu lista pa je to i najaktivnije fotosintetsko tkivo.

Moderatorji

Kristina Latin , mag. educ. biol. chem.
Kristina Latin