Kutak za biologiju

Odgovara: Kristina Latin, mag. educ. biol. chem.

zimzelena drva

Default avatar
kako da prepoznam jelu smreku i bor?
Default avatar
Draga Cvita,

za početak, pripadaju različitim rodovima: jela pripada rodu Abies, smreka rodu Picea dok bor rodu Pinus. Razlikuju se u položaju grana: grane smreke padaju prema dole dok su kod jele i bora uspravne. Nadalje, treba promatrati iglice: kod smreke su četvorouglaste i na grančici se nalaze pojedinačno, kod jele su plosnate i imaju dvije bijele pruge s donje strane dok su kod bora tanke i glatke te su združene u čuperak. Ako su na drvetu prisutni češeri, možete ih razlikovati i preko njih. Češeri jele su uspravni, a nakon ispadanja sjemenki se raspadaju dok kod smreke češeri vise, a nakon ispadanja sjemenki se ne raspadaju. Kod bora su češeri postavljeni horizontalno ili okrenuti prema dolje.

Moderatorji

Kristina Latin , mag. educ. biol. chem.
Kristina Latin