Kutak za biologiju

Odgovara: Kristina Latin, mag. educ. biol. chem.

molekulska masa antigena

Default avatar
Ako antigen ima veću molekulsku masu onda je imunološka reakcija jača? Da li je to točno?
Default avatar
Draga Tena,

jačina imunološke reakcije ovisi o mnogim faktorima jer je imunološki sustav vrlo kompleksan. Jedan od faktora bi mogla biti i molekulska masa antigena, a ukratko ću vam objasniti i zašto. Naime, što je molekulska masa molekule antigena veća, to je antigen u pravilu jači pa može pokrenuti i jaču imunološku reakciju.

Moderatorji

Kristina Latin , mag. educ. biol. chem.
Kristina Latin