Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, odvetnik

Izplacilo dediscine

Default avatar
Pozdrav.zanima me kaksen je postopek v primeru da zahtevam izplacilo dediscine po ocetu.dedovale smo vsaka 1,3 hise glede na to da se ne razumemo ( sestra in mami) mi bi bolj prav prisel denar.tam ze nekaj let vec ne zivim.problem je ker mami nima denarja sestra ga pa ima.kaksen je postopek glede tega in cenitve.nevem pa koliksna je vrednost tega.hvala v naprej.lp
Default avatar
Spoštovani,

iz vašega opisa dejanskega stanja izhaja, da ste solastnica 1/3 nepremičnine, pri čemer bi vam bolj kot solastniški delež, prišla prav denarna vrednost omenjenega solastniškega deleža.

Solastniki lahko medsebojna (so)lastniška razmerja urejajo na sporazumen način, v primeru, da sporazuma ni mogoče doseči, pa pride v poštev sodni postopek. V primeru solastnine na nepremičnini imajo drugi solastniki pri prodaji predkupno pravico, če le-to uveljavlja hkrati več solastnikov, pa lahko vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem. V kolikor preostali solastnici ali vsaj ena izmed njiju, izkazuje interes za pridobitev vašega solastniškega deleža, potem imate možnost, da vaš solastniški delež na nepremičnini s prodajno pogodbo prodate solastnici in v zameno prejmete kupnino. Za določitev vrednosti nepremičnine, se lahko obrnete na ustreznega strokovnjaka, cenilca za nepremičnine. Druga možnost je, da solastnice sklenete ustrezen sporazum o delitvi nepremičnine, pri čemer pridejo v poštev različne oblike dogovora (npr. tudi, da nepremičnina pripade eni lastnici, če izplača drugi solastnici). Takšni dogovori oziroma pogodbe solastnikov morajo zadostiti zakonskim zahtevam za veljaven prenos lastninske pravice.

V kolikor nobena izmed opcij ne bi bila sprejemljiva, pa o načinu delitve nepremičnine lahko odloči sodišče v nepravdnem postopku, pri čemer se postopek začne na predlog enega izmed solastnikov. Delitev stvari je lahko fizična (v kolikor je delitev nepremičnine v naravi mogoča brez znatnega zmanjšanja vrednosti nepremičnine) ali civilna (da se stvar proda in razdeli kupnina, na predlog solastnika pa lahko sodišče odloči, da namesto prodaje stvar v celoti pripade temu solastniku, če izplača druge solastnike tako, da jim plača sorazmerni del prodajne cene, ki jo določi sodišče).

Lep pozdrav,
Petra Tušar
odvetnica
Kotnikova ulica 28
1000 Ljubljana

Moderatorji

Pavel Zajc , odvetnik
Odvetnik Pavel Zajc