Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

Pravi naziv za javnozdravstveno službo, vaja

Default avatar
Uvod
Danes sem pogledal v spletišče Ministrstva za zdravje. V njegovi sestavi sem zasledil direktorata, sektorje in službe, med drugim tudi Službo za obrambne priprave in katastrofalno medicino.

Kleč
Ali tudi tebi, bralec, skače v oči napačna besedna zveza Služba za ... "katastrofalno" medicino? Prepričan sem, da dotična služba ni zadolžena za opravljanje katastrofalno slabe medicine, temveč za medicinske ukrepe v razmerah katastrof.
Malo sem potuhtal, pregibal besedo katastrofa in izpeljanke iz nje ter prišel do prave različice, ki bi morala stati namesto besede "katastrofalna".

Vprašanje
Kaj menite, kako bi se pravilno glasil naziv Službe za ... katastrofalno medicino?

Če se doreče in predlaga prava izpeljanka, bo morda dala misliti tudi odgovornim na Ministrstvu. To bi bil lep prispevek klepetalnice k pravilni rabi slovenščine v javnosti.
Default avatar
Katastrofična medicina? :))))
Default avatar
Bubika, vsekakor je katastrofična medicina primernejši izraz kot pa katastrofalna medicina.

Pridevnik katastrofičen bi se morda lahko skrajšal kar v katastrofen in dobil bi se naziv - katastrofna medicina (medicina v primeru velikih naravnih nesreč).
Default avatar
Ja, karkoli, samo katastrofalna ne. :))
No, počakajmo še na kakšno mnenje, morda se pa najde kakšna boljša rešitev.
Default avatar
Ampak nekateri imamo občutek, da je res katastrofalna, vsaj na določenih oddelkih in za nekatere bolezni.

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger