Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

Skripta je/so ...

Default avatar
Pozdrav!

Zanima me, kako se sklanja beseda "skripta"?

Hvala. :-)
Default avatar
Skripta so ...

skripta
skript
skriptom
skripta
skriptih
skripti
Default avatar
Skripta so množinski samostalnik srednjega spola.

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger
cron