Gradimo, opremljamo in urejamo dom

Odgovarjajo: Alenka Tomori, univ.dipl.inž.arh • Luka Tomori, univ. dipl. inž. arh

a imate uporabno dovoljenje za hišo?

Default avatar
Kolegu so ravno danes izdali odločbo, da se mora izseliti. Ker vem, da sem spraševala pred časom naokrog in da so rekli, da tega kao nihče nima, me zanima, kako je pri vas?
Default avatar
seveda ga imamo.
Default avatar
Zakaj se mora izseliti?? Ker nima uporabnega dovoljenja za svojo hišo? Malo pojasni.
Default avatar
Meni je bilo rečeno, da za privat hiše tega nihče nima. In da se ravno spet pripravljajo neke spremembe v zakonu, da bom denar stran vrgla in da naj raje še malo počakam.
Default avatar
Mi ga nimamo, ker živimo v starejši hiši in takrat se uporabna dovoljenja še niso izdajala in ga ne rabimo, vsaj tako so nam pojasnili na UE
Default avatar
Tudi meni so rekli, da ni treba. Zato ga nismo pridobili. Njemu je inšp. izdala odločbo, da se mora, ker nima up. dov., iz hiše izseliti, saj ga bo sicer ona izselila prisilno. Živ poden.
Default avatar
Kako pridobiti uporabno dovoljenje za enostanovanjsko stavbo?
Vir: UE Idrija

Uporabno dovoljenje predpisuje zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo). Trenutno veljavni zakon je prinesel nekaj poenostavitev v korist investitorjem enostanovanjskih stavb.

Namen uporabnega dovoljenja je ugotovitev, da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, v skladu s projektno tehnično dokumentacijo ter predpisi, normativi in standardi, ki jih je potrebno spoštovati pri gradnji objektov konkretne vrste. Z navedeno upravno odločbo se torej dovoljuje, da se zgrajeni objekt lahko prične uporabljati, to pomeni, da lahko takšen objekt uporablja njegov vsakokratni uporabnik. Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja mora vložiti investitor najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila izvajalca, da je gradnja končana.

Poseben primer pridobitve uporabnega dovoljenja velja za enostanovanjsko stavbo, zgrajeno na podlagi gradbenega dovoljenja, kjer ni potrebno opraviti tehničnega pregleda. V tem primeru mora investitor v svoji zahtevi, poleg geodetskega načrta novega stanja zemljišča, priložiti izjavo projektanta in izjavo nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu s predpisi.

Ne glede na določbe, ki predpisujejo obveznost uporabnega dovoljenja pa se šteje, da imajo uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov vse stavbe, ki so bile zgrajene pred 31.decembrom 1967 in poslovni prostori v njih, ki so bili z dnem uveljavitve prej omenjenega zakona v uporabi (1.1.2003), če se jim namembnost po navedenem datumu ni bistveno spremenila in so zemljišča, na katerih so zgrajena, z dnem uveljavitve tega zakona na predpisan način evidentirana v zemljiškem katastru in katastru stavb.

Na zahtevo lastnika navedenih objektov oziroma etažnega lastnika stanovanja oziroma poslovnega prostora, lahko pristojni upravni organ za gradbene zadeve (krajevno pristojna upravna enota) izda potrdilo, da ima takšen objekt uporabno dovoljenje po samem zakonu, če so zahtevi priložena dokazila, iz katerih izhaja, da so izpolnjeni predhodno navedeni pogoji.

Sedaj je pravi čas, ko je za uporabo enostanovanjske stavbe mogoče po preprostem postopku pridobiti uporabno dovoljenje, kot ga zahteva pravna ureditev s tega področja.
Default avatar
To pa ne verjamem, da je vzrok izselitve. Morda nima gradbenega dovoljenja, pa je hiša predvidena za rušitev. Uporabno pa ni vzrok izselitve.
Default avatar
Pa kdo ve, kdaj se smatra, da je gradnja končana?

Namreč mi gradimo sami, pa nekaj "malenkosti" še manjka (ograje in fasada npr.). Ampak to bomo letos naredili. Kdaj moramo pa mi potem vložit zahtevo za izdajo?
Default avatar
Pa je, veš. On gradbeno dovoljenje vsekakor ima. Če ga ne bi imel, bi bila sankcija porušitev hiše. Ker nima uporabnega dovoljenja, pa je sankcija izselitev.
Default avatar
Če imaš njegovo odločbo pred seboj, prepiši člen. Zagotovo uporabno dov. ni razlog, saj ga pridobiš po končani gradnji oziroma pred začetkom uporabe, tako da bi se lahko skliceval, da hiša sploh še ni končana in vseljena. In če gre za njegovo lastno hišo, ga ne morejo kar izseliti. Tukaj nekaj ne štima.
Default avatar
V kolikor gre za ENOSTANOVANJSKO hišo, resnično ne bo držalo! In tudi če je dobil tako odločbo, ne more zdržati, saj ni skladna z zakonom.

Po Zakonu o graditvi objektov (197. člen), ki je stopil v veljavo 1.1.2003, velja sledeče:

hiše, zgrajene in v uporabi pred 31.12.1967: ne rabijo gradbenega dovoljenja, ne rabijo uporabnega dovoljenja, vse imajo uporabno dovoljenje po zakonu, MORAJO pa biti vpisane zemljiško knjigo

hiše, zgrajene in naseljene med 1.1.1968 in 31.12.2002: potrebujejo gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje pa pridobijo avtomatsko po zakonu, ko so vpisane v zemljiško knjigo

hiše, zgrajene in naseljenje po 1.1.2003: potrebujejo gradbeno dovoljenje in formalno pred vselitvijo potrebujejo uporabno dovoljenje.

Res je, da se pripravlja nova zakonodaja, vendar pozor! Osnutek zakona je tak, da zadeve zakomplicira. Kaj bo na koncu sprejeto, se sicer ne ve, je pa ta hip postopek pridobitve uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko hišo razmeroma enostaven, tako da ne vidim razloga, da vsi, ki imate nove hiše oziroma jih zdaj gradite, ne vložite tudi vlogo za uporabno dovoljenje. Po 101. členu ZGO potrebujete gradbeno dovoljenje, izjavo projektanta in izjavo nadzornika, da je objekt zgrajen skladno s predpisi ter geodetski elaborat o odmeri hiše (ki pa ga itak potrebujete, če hočete hišo vpisati v ZK in je edina stvar od potrebnih, ki v resnici je velik strošek).

Kar se pa tiče dvoma o tem, kdaj je gradnja končana... Lastniki hiš vemo, da v bistvu nikoli, vendar uporaba hiše po zakonu ni dovoljenja, dokler ni uporabnega dovoljenja. Torej je gradnja končana najkasneje takrat, ko se želite vseliti, pa tudi če manjka še fasada in ograje okoli.
Default avatar
Pa kako naj se sklicuje na to, da ni vseljen, če pa je.
Default avatar
Torej, Mojca, če preberem napisano, uporabno dovoljenje potrebuješ.
Default avatar
Ima na tem naslovu mogoče registrirano kakšno firmo?

Po mojem laičnem mnenju morajo prostori, kjer se opravlja kakšna dejavnost, imeti upor. dovoljenje. Ne bom pa trdila.
Default avatar
Mojca

ker očitno veš kaj pišeš, imam še eno vprašanje.

Nama so rekli, da ta elaborat za vpis v ZK ni dober tudi za uporabno dovoljenje ampak da mora biti za to narejen prav poseben, nov geodetski posnetek.
In zato naj bi naju uporabno dovoljenje prišlo kar drago. Elaborat za vpis pa imava že narejen in bo verjetno prav kmalu novo stanje vpisano v ZK.

Torej - ali lahko uporabiva že narejen posnetek z elaboratom tudi za uporabnega ali ne???
Default avatar
Če hočeš samo DA ali NE, potem je odgovor DA, uporabno dovoljenje potrebuješ po zakonu. Zakon pa tudi določa, kako to uporabno dovoljenje dobiš. Ne vem, koliko je stara hiša tvojega prijatelja, tako da ti ne morem povedati postopka, po katerem bi on dobil uporabno dovoljenje.

Res je, da se v javnosti govori - ah, pa saj ga noben nima, pa kaj kompliciraš, vendar ta javnost ni pozorna na to, da ga morajo v papirnati obliki imeti samo hiše, ki so zgrajene po 1.1.2003, vse ostale pa ga dobijo avtomatsko po zakonu, če izpolnjujejo neke pogoje (ki sem jih zgoraj navedla).In če je v vašem okolišu kakšen siten inšpektor, potem res lahko nastane problem. Moram pa pogledati, kakšne so sankcije za uporabo hiše brez uporabnega dovoljenja - izselitev kar takoj se mi zdi malo huda.

Zakaj pa tvoj prijatelj ne bi zaprosil za uporabno dovoljenje, če ima novo hišo? Jaz sem zanj zaprosila pred 2 mesecema in ga dobila v 2-3 tednih.
Default avatar
Ja, imamo. živimo v novem naselju 10ih hiš in ga imajo zagotovo tudi vsi naši sosedje, vse hiše so bile zgrajene v lastni režiji in polovica jih še nima ograj in fasade, kar pa nima veze. Za vse ostalo, kar smo delali pa naknadno - pokrito parkirišče itd... pa imamo lokacijsko informacijo. Nikoli nikjer nisem slišala, da uporabnega dovoljenja ne rabiš, nasprotno, zdi se mi, da sploh nismo mogli vpisati objekta v zemljiško knjigo, dokler nismo imeli uporabnega dovoljenja - morda se motim...

Moderatorji

Alenka Tomori , univ.dipl.inž.arh
AlenkaTomori
Luka Tomori , univ. dipl. inž. arh
LukaTomori