Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

pogostost vs. pogostnost

Default avatar
Mi lahko prosim razložite razliko med besedama "pogostost" in "pogostnost"? Raba?

Hvala.
Default avatar
Citiram iz SSKJ-ja:

pogóstost -i ž (ọ̑) pojav ali dejstvo, da je kaj pogosto: pogostost pojavljanja neviht // navadno s prilastkom število ponovitev kakega pojava: pogostost besed; albinizem se pojavlja pri ljudeh v pogostosti 1 : 20.000 ♪

pogóstnost -i ž (ọ̑) pojav ali dejstvo, da je kaj pogostno: pogostnost motivov iz narave // navadno s prilastkom število ponovitev kakega pojava: ugotavljati pogostnost posameznih besed; pogostnost tresljajev ♪
Default avatar
Saj v SSKJ sem pogledala, a ne razumem razlike. Ne vem kdaj naj bi uporabljala eno in kdaj drugo.
Default avatar
Tudi SP ima obe obliki in med njima ne dela razlike oz. ne daje prednosti nobeni.
Default avatar
Slovenski besedotvorci so se odločili, da je bolj točno, če beseda pogost dobi priponsko obrazilo -en, kar pa tvori besedo pogosten, saj se vprašamo z vprašalnico kakšen, zato pogosten. Mogoče Toporišičev poseg (?). Iz tega pa potem pride beseda pogostnost. Gre za slovensko besedo, ki sopomenjuje besedi frekvenca.

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger